Το Δ.Σ. του Α.Σ. ΝΙΚΗ Λευκάδας είναι εννιαμελές βάσει του Καταστατικού του Σωματείου. Έχει αναπληρωματικά μέλη και διετή θητεία. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάζαρη Γεωργία

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περδικάρης Μάριος-Δημήτριος

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θειακού Όλγα

 

ΤΑΜΙΑΣ: Αγγελάκη Ευαγγέλη

 

ΜΕΛΗ: Φραγκούλης Κωνσταντίνος, Bασιλείου Ηλίας, Μπάρκας Γεώργιος, Θεοχάρη Σοφία, Μεταξά Ακριβή

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κατωπόδης Νεκτάριος, Λάζαρης Δημήτριος, Πολίτης Ιωάννης