Το Δ.Σ. του Α.Σ. ΝΙΚΗ Λευκάδας είναι εννιαμελές βάσει του Καταστατικού του Σωματείου. Έχει αναπληρωματικά μέλη και διετή θητεία. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάζαρη Γεωργία

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περδικάρης Μάριος-Δημήτριος

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεοχάρη Σοφία

 

ΤΑΜΙΑΣ: Αγγελάκη Ευαγγέλη

 

ΜΕΛΗ: Φραγκούλης Κωνσταντίνος, Bασιλείου Ηλίας, Κατωπόδης Νεκτάριος, Μπάρκας Γεώργιος, Λάζαρης Δημήτριος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πολίτης Ιωάννης